Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Wizytówka Gospodarcza

Potencjał ludzki


 

Atutem gminy jest młode i wykształcone społeczeństwo. W promieniu 40 km od Boguchwały mieszka prawie milion osób, w tym prawie 70% w wieku produkcyjnym, co stanowi ogromny potencjał pracowniczy.

W sąsiedztwie Boguchwały funkcjonuje 8 uczelni wyższych, w tym politechnika i uniwersytet kształcące na kierunkach technicznych. Dzięki temu, dla przedsiębiorców Gmina Boguchwała staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr.

.

.

LICZBA LUDNOŚCI

powiat

liczba
ludności

odległość drogowa Boguchwały
od najdalszego punktu powiatu

Gmina Boguchwała

20 284

-

powiat Miasto Rzeszów

185 896

13 km

powiat rzeszowski

167 342

45 km

powiat strzyżowski

61 852

34 km

powiat brzozowski

66 112

43 km

powiat krośnieński

112 117

65 km

powiat sanocki

95 645

85 km

OGÓŁEM

688 964

-

      źródło: GUS

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE

powiat

grupa wiekowa

18-24

grupa wiekowa

25-34

grupa wiekowa

35-44

grupa wiekowa

45-54

grupa wiekowa

55+

Miasto Rzeszów

767

2 358

1 781

1 404

1 518

powiat rzeszowski

1 347

2 331

1 543

1 278

947

powiat strzyżowski

705

1 346

1 082

892

541

powiat brzozowski

719

1 434

1 194

1 054

730

powiat krośnieński

524

1 048

762

661

575

powiat sanocki

525

1 121

774

643

649

OGÓŁEM:

4 587

9 638

7 136

5 932

4 960

źródło: GUS, dane za 2016

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

powiat

poziom wykształcenia osób bezrobotnych

wyższe

policealne i średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne
i poniżej

Miasto Rzeszów

2 063

1 974

945

1 386

1 516

powiat rzeszowski

1 080

2 014

747

2 106

1 649

powiat strzyżowski

492

1 320

390

1 772

772

powiat brzozowski

601

1 370

326

1 947

1 193

powiat krośnieński

619

893

259

1 146

735

powiat sanocki

603

973

339

1 079

718

OGÓŁEM

5 458

8 544

3 006

9 436

6 583

źródło: GUS

Ważne linki