Boguchwała

e-mail:
www: inwestycje.boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-15 18:49:39

AKTUALNOŚCI

Boguchwalska strefa ekonomiczna w EURO-PARK MIELEC

 

Na mocy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna w Boguchwale weszła w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Projekt "Polska Strefą Inwestycji" realizuje na przypisanym jej obszarze Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, posiadający 23-letnie doświadczenie w zarządzaniu terenami inwestycyjnymi oraz w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów. Sukcesem zarządzającego mielecką strefą są zrealizowane przez przedsiębiorców działających w strefie inwestycje o wartości powyżej  11,5 mld zł i ponad 46 tys. utworzonych miejsc pracy.

Obowiązująca od 29 czerwca 2018 r. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję  w określonej lokalizacji będzie uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości kojarzonej z stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy) i jakościowych (szczegółowo opisanych w rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej).

Do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego uprawnia decyzja o wsparciu. Decyzję o wsparciu wydaje zarządzający obszarem, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Obszar obejmuje następujące powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie:

  • województwa podkarpackiego: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, m. Krosno, m. Rzeszów, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski
  • województwa lubelskiego: lubartowski, lubelski, m. Lublin, świdnicki

Na tym obszarze obowiązuje największy w UE poziom pomocy publicznej oraz okres ważności decyzji o wsparciu (15 lat).

Szczegóły: europark.arp.pl

Autor: Tomasz Sitek
Data wytworzenia informacji: 2019-02-04
Opublikował: Tomasz Sitek
Administrator
e-mail: t.sitek@um.boguchwala.pl
Data publikacji: 2019-02-04
Wyświetl historię zmian